Przejdź do treści

Promocja Berlina jako destynacji medycznej jest realizowana przez visitBerlin od 2010 roku, a działania w zakresie turystyki medycznej są już wdrażane na polskim rynku od 2020 roku.

We wrześniu 2023 r. visitBerlin rozpoczął projekt "Partnerstwo Odra: Sieć Turystyki Medycznej". W ramach projektu powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty dla pacjentów w regione Odry i ułatwieniu wymiany doświadczeń oraz zidentyfikowanie uzupełniających się kompetencji. Ostatecznie istniejąca oferta dla międzynarodowych pacjentów zostanie rozszerzona. Partnerzy uczestniczący w projekcie są przedstawieni na stronie internetowej www.oder-region-health.eu.

Projekt jest współfinansowany przez kraj związkowy Berlin i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).